Spanningsverlies Calculator

Voor het bepalen van de juiste railkoker is het berekenen van het spanningsverlies essentieel. Deze is afhankelijk van de lengte van de lijn, de bedrijfsstroom, de nominale spanning en type railkoker. Met deze calculator kunt u het spanningsverlies van uw railkokertracé eenvoudig berekenen.

Spanningsverlies:  %

* Verplicht veld

Terug naar ZMC calculator